Amsterdamse praktijk voor tandheelkunde

Talen

Nederlands Engels

Tarieven 2017

Hieronder vindt u de tarieven die per 1 januari 2017 worden gehanteerd.
Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

Bekijk hier het pdf-bestand voor de reguliere tandheelkunde per 1 januari 2017: Tandartstarieven 2017
Bekijk hier het pdf-bestand voor orthodontie per 1 januari 2017: Tarieven 2017

Heeft u een begroting ontvangen en wilt u checken wat uw zorgverzekeraar voor u vergoedt? Doe dan de Zorgvergoedingcheck

Groep/ Code M/T* Prestaties/
omschrijvingen
Tarief 2017
incl BTW

(I)Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C11   Periodieke controle  € 20,44  
C13   Probleemgericht consult  € 20,44  
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22   Schriftelijke medische anamnese   € 20,44  
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan  € 96,81  
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,89  
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak   € 53,79  
c. Toeslagen en diversen
C80   Mondzorg aan huis   € 16,14  
C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose  € 43,03  
C85   Weekendbehandeling  € 20,44  
C86   Avondbehandeling  € 20,44  
C87   Nachtbehandeling € 20,44  

(II)Maken en/of beoordelen foto s (X)

X10   Kleine röntgenfoto € 15,06  
X21   Kaakoverzichtsfoto  € 64,54  
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak  € 64,54  
X24   Schedelfoto € 29,04  
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto  € 129,09  
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto  € 53,79  

(III)Preventieve mondzorg (M)

M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 12,06  
M02   Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min  € 12,06  
M03   Gebitsreiniging, tarief per 5 min  € 12,06  
M05   Beslijpen en/of fluorideren melkelement  € 24,20  
M32  * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek  € 16,14  
M10   Fluoridebehandeling, methode I  € 26,89  
M20   Fluoridebehandeling, methode II  € 21,51  
M61 * Mondbeschermer  € 24,20  

(IV)Verdoving (A)

A15   Oppervlakte verdoving  € 6,99  
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving  € 13,45  
A20   Behandeling onder algehele narcose kostprijs  kostprijs  
V. Verdoving door middel van een roesje (B)
B10   Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,89  
B11   Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,89  
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie)  € 34,57  

(VI)Vullingen (V)

V71   Eénvlaksvulling amalgaam € 22,59  
V72   Tweevlaksvulling amalgaam  € 36,04  
V73   Drievlaksvulling amalgaam € 46,79  
V74   Meervlaksvulling amalgaam  € 65,62  
V81   Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  € 33,35  
V82   Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  € 46,79  
V83   Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  € 57,55  
V84   Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  € 76,38  
V91   Eénvlaksvulling composiet  € 43,03  
V92   Tweevlaksvulling composiet  € 56,48  
V93   Drievlaksvulling composiet  € 67,23  
V94   Meervlaksvulling composiet € 86,06  
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,76  
V70 * Parapulpaire stift € 10,76  
V80 * Wortelkanaalstift  € 18,83  
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element  € 8,07  
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 64,54  
V30   Sealen eerste element € 24,20  
V35   Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting  € 13,45  
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament  € 5,38  

(VII) Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01   Wortelkanaalbehandeling consult  € 20,44  
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult  € 37,65  
E03   Consult na tandheelkundig ongeval € 29,58  
b. Wortelkanaalbehandeling
Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60   Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 43,03  
 
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten  € 45,18  
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 96,81  
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen  € 139,84  
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen  € 182,87  
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 225,90  
E85   Elektronische lengtebepaling  € 13,45  
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting  € 16,14  
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement  € 43,03  
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51   Verwijderen van kroon of brug  € 32,27  
E52   Moeilijke wortelkanaalopening € 26,89  
E53   Verwijderen van wortelstift  € 37,65  
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal  € 26,89  
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,89  
E56   Voortgezette behandeling met iatrogene schade  € 37,65  
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,89  
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 75,30  
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting  € 48,41  
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 40,34  
E64   Afsluiting van open wortelpunt  € 43,03  
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 53,79  
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal  € 26,89  
Bleken
E90   Inwendig bleken, eerste zitting  € 43,03  € 52,07
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting  € 16,14 € 19,53
E97 * Uitwendig bleken per kaak  € 67,23 € 81,53
E98   Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element  kostprijs                   + 21%
E40   Directe pulpa-overkapping € 26,89  
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval  € 10,76  
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,51  
E44   Verwijderen spalk  € 5,38  
 
E45   Aanbrengen rubberdam € 10,76  
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31   Snij-/ hoektand € 107,57  
E32   Premolaar € 150,60  
E33   Molaar  € 193,63  
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 21,51  
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie  € 75,30  
E37   Kijkoperatie  € 64,54  
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
E86   Gebruik operatiemicroscoop € 72,61  
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling  € 53,79  

(VIII)Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay  € 64,54  
R09 * Tweevlaks composiet inlay  € 123,71  
R10 * Drievlaks composiet inlay  € 161,36  
R11 * Eenvlaksinlay € 96,81  
R12 * Tweevlaksinlay € 150,60  
R13 * Drievlaksinlay € 215,14  
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin  € 26,89  
R24 * Kroon  € 236,66  
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 64,54  
R29   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening  € 53,79  
R31   Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal  € 53,79  
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 53,79  
R33 * Gegoten opbouw, directe methode  € 107,57  
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel  € 161,36  
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 80,68  
R46 * Brugverankering, per anker € 53,79  
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen  € 134,46  
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk  € 26,89  
R55 * Gipsslot met extra afdruk  € 26,89  
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 107,57  
R61 * Plakbrug met preparatie  € 161,36  
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 37,65  
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee  € 21,51  
c. Restauraties diversen
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 59,16  
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond  € 59,16  
R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 32,27  
R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje  € 21,51  
R74    * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties  € 21,51  
R75    * Opnieuw vastzetten plakbrug  € 53,79  
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon  € 26,89  
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element  € 26,89  
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie  € 64,54 € 81,35
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 107,57 € 130,16
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening Meer informatie over Temporaire, eerste voorziening € 26,89  
R85 * Temporaire, volgende voorziening Meer informatie over Temporaire, volgende voorziening € 10,76  
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk   Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  

(IX)Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01   Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)  € 134,46  
G02   Spieractiviteitsmeting en registratie  € 86,06  
G03   Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 59,16  
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61   Instructie spieroefeningen € 53,79  
G62 * Occlusale spalk € 145,22  
G63 * Repositiespalk  € 215,14  
G64   Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties  € 26,89  
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 295,82  
G66   Biofeedbacktherapie € 48,41  
G67   Behandeling triggerpoint € 59,16  
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleidingfront/hoektandgeleiding € 53,79  
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 * Opbeetplaat € 59,16  
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10   Niet standaard beetregistratie € 80,68  
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11   Scharnierasbepaling  80,68  
G12   Centrale relatiebepaling € 75,30  
G13   Protrale/laterale bepalingen € 53,79  
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie  € 484,07  
G15   Voor het behouden van beethoogte € 26,89  
G16   Therapeutische positiebepaling  € 26,89  
G20   Beetregistratie intra-oraal  € 53,79  
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)  € 268,93  
G72   Controlebezoek MRA € 26,89  
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 43,03  

(X)Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A
H11   Trekken tand of kies  € 40,34  
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant  € 30,12  
H21   Kosten hechtmateriaal  € 5,72  
H26   Hechten weke delen  € 59,16  
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling  € 53,79  
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling  € 16,14  
b. Onderdeel B
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend € 53,79  
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap  € 64,54  
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak  € 48,41  
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje  € 32,27  
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 64,54  
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 86,06  
H44   Primaire antrumsluiting  € 59,16  
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak  € 75,30  
Cyste-operatie
H60   Marsupialisatie € 75,30  
H65   Primaire sluiting  € 145,22  
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak  € 75,30  
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 145,22  
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak  € 102,19  
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 172,11  

(XI)Kunstgebitten (P)

P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit  € 32,27  
P65   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,89  
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  € 53,79  
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen  € 80,68  
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen  € 161,36  
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 59,16  
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  € 16,14  
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 220,52  
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen  € 301,20  
P31 * Wortelkap met stift € 134,46  
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 80,68  
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling  € 53,79  
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element  € 13,45  
P45 * Noodkunstgebit  € 107,57  
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 161,36  
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak  € 215,14  
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 349,61  
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw  € 26,89  
P14   Individuele afdruk met randopbouw  € 59,16  
P37   Frontopstelling in aparte zitting  € 32,27  
P27   Reoccluderen € 53,79  
P28   Naregistratie en remounten  € 53,79  
P38   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur  € 59,16  
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone € 80,68  
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk  € 26,89  
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling  € 26,89  
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 32,27  
Overige
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit  € 43,03  
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak  € 37,65  
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65  
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68  
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 53,79  
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68  
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak € 150,60  
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14  
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03  
P56   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 37,65  
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65  
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68  
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 53,79  
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68  
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14  
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03  
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk  € 43,03  
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 43,03  

(XII) Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus  € 142,53  
T12   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus  € 155,98  
T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element  € 29,04  
T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element  € 21,51  
T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling  € 83,37  
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling  € 96,81  
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling  € 43,03  
T51   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 75,30  
T52   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 56,48  
T53   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 108,65  
T54   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 81,75  
T55   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 144,68  
T56   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 108,65  
T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus  € 142,53  
T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus  € 155,98  
Parodontale chirurgie
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen € 174,80  
T71   Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)  € 268,93  
T72   Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)  € 322,71  
T73   Directe post-operatieve zorg, kort € 53,79  
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid  € 144,68  
T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 139,84  
T76   Tuber- of retromolaarplastiek € 67,23  
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80   Tandvleestransplantaat  € 115,64  
T81   Tuber- of retromolaarplastiek  € 94,13  
T82   Tandvleescorrectie, per element  € 51,10  
T83   Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)  € 134,46  
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel)  € 322,71  
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element  € 107,57  
T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 174,80  
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87   Kroonverlenging per element € 174,80  
T88   Kroonverlenging per sextant  € 322,71  
Directe postoperatieve zorg
T89   Directe post-operatieve zorg, kort  € 53,79  
T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 144,68  
Diversen
T91   Pocketregistratie € 32,27  
T92   Parodontiumregistratie € 64,54  
T93    * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling  € 37,65  
T94   Behandeling tandvleesabces € 72,61  
T57 * Toepassing lokaal medicament  € 58,09  
T95 * (Draad)Spalk  € 21,51  
T96   Uitgebreide Voedingsanalyse  € 53,79  

(XIII) Implantaten (J)

J97   Overheadkosten implantaten € 166,12  
J98   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie  € 94,01  
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01   Initieel onderzoek implantologie € 59,72  
J02   Verlengd onderzoek implantologie  € 91,87  
J03 * Proefopstelling € 124,02  
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan  € 41,34  
b. I - Pre-implantologische chirurgie
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond  € 18,37  
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft  € 220,49  
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting  € 137,80  
J11   Prepareren donorplaats  € 124,02  
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft  € 133,21  
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 64,31  
J07   Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik  kostprijs  
b. II - Pre- en per-implantologische chirurgie
diversen
J06   Vrijleggen foramen mentale € 27,56  
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 78,09  
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 78,09  
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 119,43  
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 55,12  
J19   Toeslag esthetische zone  € 59,72  
c. Implantologische chirurgie
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 209,92  
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond  € 75,33  
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 105,65  
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)  € 68,90  
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 22,97  
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 41,34  
J26   Moeizaam verwijderen implantaat  € 151,58  
J27 * Vervangen implantaat  € 209,92  
d. Diversen
J30   Bindweefseltransplantaat, eerste € 96,46  
J31   Volgende bindweefseltransplantaat € 45,93  
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef  € 105,65  
e. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 142,40  
J41 * Elke volgende magneet, drukknop  € 32,15  
J42 * Staaf tussen twee implantaten  € 188,33  
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 59,72  
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon  € 22,97  
f. Prothetische behandeling na klikgebit
J50 * Boven- en onder klikgebit € 473,13  
J51 * Onder-klikgebit € 307,76  
J52 * Boven-klikgebit  € 307,76  
J53 * Omvorming klikgebit  € 91,87  
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 119,43  
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 137,80  
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten  € 160,77  
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten  € 78,09  
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten  € 98,94  
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten  € 124,02  
g. Nazorg implantologie
J60   Specifiek consult nazorg implantologie € 49,47  
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie  € 80,95  
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 125,92  
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten  € 160,77  
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten  € 179,89  
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 202,38  
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 49,47  
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten  € 96,46  
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 119,43  
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten  € 142,40  

(XIV) Uurtarieven (U)

U10   Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten  € 166,08  
U05   Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten  € 13,84  
U20   Second opinion verricht door de Stichting TIP  € 176,40  

(X

Op techniekwerk en behandelingen voor bleken, facings en acupunctuur wordt 21% BTW in rekening gebracht. Zie hiervoor de tarieven incl BTW in bovenstaande tabel.

* Dit tarief is excl. techniekkosten