Kroonverlenging (esthetisch)

Om het uiterlijk te verbeteren, hebben tanden soms meer tandmateriaal nodig dan beschikbaar is onder de tandvleesrand. In deze situaties kan uw tandarts een procedure aanbevelen die de kroon verlengt, waarbij het omringende weefsel wordt gewijzigd om extra gezond tandmateriaal bloot te stellen.

Deze procedure houdt in dat uw tandarts het gebied onder het tandvlees bereikt en de hoeveelheid blootgesteld tandmateriaal verhoogt, meestal door het omliggende bot en weefsel aan te passen, waardoor de tand effectief wordt verlengd. Vervolgens wordt het gebied gehecht en mag het genezen. U komt na ongeveer 10 dagen terug voor nazorg, waarbij uw tandarts de hechtingen verwijderd en het genezingsproces bekijkt. Na voltooiing wordt het gebied nu hersteld tot een optimaal uiterlijk.

Copyright © 2018 Spear Education. All rights reserved.