Sander menso – endodontoloog

Tandarts-endodontoloog

BIG: 79036487802
AGB code: 12066085

Over Drs. Sander Menso

Drs. Sander Menso behaalde zijn tandartsdiploma aan het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) in 1991. Vanaf 2003-2012 was hij part-time verbonden aan het ACTA als tandarts-docent bij de sectie Cariologie en Endodontologie. Van 2006 tot 2009 volgde hij het ‘Postgraduate programme in Endodontology’ van ACTA. Sindsdien bestaan zijn werkzaamheden uitsluitend uit endodontologie.

Sander woont regelmatig nationale en internationale cursussen en congressen bij op het gebied van endodontologie. Hij is aangesloten bij Tandarts-Endodontologen-Nederland (TEN), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de European Society of Endodontology (ESE) en is erkend als Tandarts-endodontoloog door de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Endodontologie).

TALEN

Nederlands: moedertaal
Engels: goed
Duits: goed
Frans: voldoende
Portugees: voldoende

Werkzaam bij

Sander is op maandagen aanwezig op de locatie aan het stadionplein. Op dinsdag en vrijdag op de locatie aan de Keizersgracht. Daarnaast werkt hij ook in een verwijspraktijk voor Endodontologie in Hoorn.